Menu
Obec Bašnice
ObecBašnice

Formuláře

NOVÁ PRAVIDLA PRO KÁCENÍ DŘEVIN PLATÍ OD 1. LISTOPADU 2014

Ministerstvo životního prostředí České republiky novelizovalo vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Od 1. listopadu 2014 se tak opět mění pravidla pro kácení dřevin a došlo ke zpřísnění těchto pravidel.

Již není možné kácet bez povolení veškeré dřeviny rostoucí v oplocených zahradách u bytových nebo rodinných domů, jak tomu bylo doposud. Nově je tedy potřeba povolení ke kácení všech dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) a zapojených porostů na ploše větší než 40 m2, s výjimkou ovocných dřevin, rostoucích na pozemcích v zastavěném území, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň. Pozor je potřeba dát v případě, že by se zároveň jednalo o dřeviny, které jsou součástí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) nebo stromořadí - zde je povolení ke kácení potřeba vždy.

Ovocné stromy mají výjimku

Seznam ovocných dřevin je uveden v příloze vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 378/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a patří sem např.: kaštanovník jedlý, líska, ořešák, jabloň, třešeň, višeň, hrušeň, slivoň, broskvoň. 

Co je zastavěné území?

Zastavěné území je dle stavebního zákona území vymezené územním plánem. Tento termín však nesmí být zaměňován s termínem zastavitelná plocha, který je stavebním zákonem také definován (jedná se zejména o nové rozvojové plochy).

Kdy se může kácet?

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (od 1. 10. do 31. 3.). Nadále platí i ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona o ochraně přírody a ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona o ochraně přírody a za pokácení stromu, na kterém hnízdí ptáci, nebo na kterém žije některý zvláště chráněný živočich (např. veverka), hrozí postih za protiprávní jednání dle zákona.

Problematika kácení stromů je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která byla novelizována vyhláškou č. 222/2014 Sb., s účinností od 1. 11. 2014.

Co musí žádost o kácení podle zákona obsahovat?
- označení katastrálního území a číslo pozemku, popis umístění stromu a situační nákres
- stručný popis dřeviny (druh, obvod kmene ve výšce 130 cm,  plocha výměry pokud jde o zapojený porost)
- doložení vlastnického práva k pozemku nebo nájemního nebo uživatelského  vztahu (v tom případě musí být doložen souhlas vlastníka)
- zdůvodnění žádosti
- pokud patří pozemek více vlastníkům, pak žádost musí být podepsána všemi spoluvlastníky (případně může žádost podat pouze jeden z nich na základě plné moci ostatních spoluvlastníků)

Žádost je možné si vyzvednout na Obecním úřadu Bašnice nebo stáhnout z webu obce.

Více na  : http://www.mzp.cz/cz/news_141031_vyhlaska_dreviny

 

Žádost na povolenení kácení dřevin :Formulář ke stažení- Žádost o povolení kácení dřevin

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mikroregion Podchlumí

Mikroregion Podchlumí

Svaz Měst a Obcí

SMO

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30