Menu
Obec Bašnice
ObecBašnice

Sportovní hřiště - volejbal, volejbal, tenis

Hřiště

 

Provozní řád víceúčelového sportovní hřiště v obci Bašnice

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování víceúčelového hřiště v obci Bašnice a je bezvýhradně závazným pro všechny návštěvníky a uživatele.

Majitelem a provozovatelem sportovního hřiště je Obec Bašnice, Bašnice 3, 50801 Hořice, IČ: 00271314

Sportovní hřiště je určeno zejména ke sportovnímu využití občanů obce Bašnice

 

Čl. 1 – Pravidla pro využívání víceúčelového hřiště.

Víceúčelové sportovní hřiště smí být využíváno pouze ke sportovním činnostem, pro které bylo vybudováno: volejbal, nohejbal, tenis, malá kopaná, basketbal, ostatní míčové hry a k požárním sportu v místu k tomu určenému. Vstup je povolen ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění.

Na hřišti je zakázáno:

 • Odhazování odpadků mimo místa určená
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty
 • Nosit ostré předměty a sklenice do prostoru hřiště
 • Manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou
 • Jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště
 • Kouření a požívání alkoholických nápojů v prostoru sportoviště
 • Vstup s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem a podobnými předměty, které by mohly poškodit povrch hřiště

Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí a za škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Proto je nutné, aby rodiče poučily svoje děti o bezpečném chování.

Vybavení hřiště je udržováno ve standartním stavu. Po skončení užívání je vždy nutné hřiště navrátit do standartního stavu.

Uživatelé jsou povinni nahlásit na obecním úřadu v Bašnicích tel: 606 360 172 případné poruchy a závady jak na venkovním tak vnitřním vybavení.

Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou všech věcí, které jsou v prostorách areálu přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku hradí uživatel.

Při nedodržení pravidel, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázány. O tomto nevhodném chování budou informováni rodiče nezletilých dětí.

Dětem mladším 10 let je vstup na sportoviště povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

Čl. 2 – Rezervace

Přednost a užívání víceúčelového sportovního hřiště mají osoby, které si na dané datum a hodinu zřídily rezervaci. Ostatní uživatelé jsou povinni tuto rezervaci respektovat.

Rezervace se provádí zapsáním uživatele ke konkrétnímu datu v rezervačním kalendáři na obecní úřadu v úřední hodiny a to každou středu od 18:00 hod do 21:00 hod. popřípadě na telefonním čísle 606 360 172 p. Frýdl.

Ceny za pronájem víceúčelového hřiště jsou:

 • pouze kurtů na volejbal, nohejbal, tenis – 100,- Kč na hodinu
 • kurtů i budovy - 200,- Kč na 1 hodinu   
 • občané s trvalým pobytem v obci Bašnice 500,- na 1 den
 • občané bez trvalého pobytu v obci Bašnice 1 500,- Kč na den
 • platí se vždy předem před pronájmem a to na obecním úřadu   

 

Čl. 3 – Provozní doba

Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat a využívat hřiště můžete od 8:00 hodin do 22:00 hodin.

 

Čl. 4 – Pořádání hromadných akcí

Hromadnou akcí se rozumí soutěž mezi nejméně dvěma sportovními družstvy. Pořadatel hromadné akce nese zodpovědnost za konání akce a zodpovídá za vybavení hřiště.

 

Čl. 5 – Ochrana zdraví návštěvníků

Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v souvislosti s činností uživatele. Provozovatel sportovního hřiště nenese za chování uživatelů zodpovědnost.

 

Čl. 6 – Telefonní čísla

                                          Lékařská první pomoc:          155

                                          Hasiči:                                 150

                                          Policie ČR / IZS                   158 / 112

                                          Obecní úřad Bašnice             606 360 172

 

Čl. 7 – Další ustanovení

Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný odpovědný pracovník OÚ Bašnice uživatele z hřiště vykázat. Při opakované nekázni může správce uživatele odmítnout při dalším objednaném termínu. V případě vzniklé škody bude tato vymáhána na uživateli, který škodu způsobil.

Tento provozní řád a jeho případné změny jsou uveřejněny v objektu sportoviště na webových stránkách obce www.obec-basnice.cz. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 23. 3. 2017 po schválení zastupitelstvem obce.     

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mikroregion Podchlumí

Mikroregion Podchlumí

Svaz Měst a Obcí

SMO

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2