Bašnice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, obecně závazné vyhlášky obce. 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná obce Bašnice č.2/2019 o místím poplatku ze psů. Touto vyhláškou se zrušuje část vyhlášky o místích polatcích , část druhá Hlava I. s učinností od 23.12.2005.

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.2/2019

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č1/2019 o místním poplatku za provoz systemu shromažďování, sběru, přepravy ,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška 3/2015 s učínností od 1.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.1/2019

1.1.2020

Jednací řád zastupitelstva obce Bašnice

Jednací řád

29.10.2018

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.1/2017, kterou se stanový část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č1/2017 

6.10.2017

 

Obecně závazná vyhláška Obce Bašnice 1/2015 o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bašnice.

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 

26.2.2015

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 

26.2.2015

Obecně závazná vyhláška Obce Bašnice 2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č.2/2005

23.12.2005

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.- 1/2013

Požární řád   Příloha č.1   Příloha č. 2   Příloha č. 3

 

30.11.2013

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Oznámení

Oznámení

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

Předmět VŘ

Datum