Bašnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky, zákony a obecně závazné vyhlášky

Vyhlášky, zákony, obecně závazné vyhlášky obce. 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s učinností od 1.1.2022

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (210.56 kB)

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 2.7.2021

Stanovení obecního systému odpadového hospodářství (178.8 kB)

2.7. 2021

Zajištění požární ochrany obce. Tímto dokumentem se ruší obecně závazná vyhláška obce č.1/2013 s účinností od 30.11.2013 a nahrazujeho 

Zajištění požární ochrany obce Bašnice (246.24 kB)

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů (143.67 kB)

14.4.2021

Obecně závazná obce Bašnice č.2/2019 o místím poplatku ze psů. Touto vyhláškou se zrušuje část vyhlášky o místích polatcích , část druhá Hlava I. s učinností od 23.12.2005.

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.2/2019

1.1.2020

Jednací řád zastupitelstva obce Bašnice

Jednací řád

29.10.2018

Obecně závazná vyhláška obce Bašnice č.1/2017, kterou se stanový část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č1/2017 

6.10.2017

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 

26.2.2015

Obecně závazná vyhláška Obce Bašnice 2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č.2/2005

23.12.2005

 

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Oznámení

Oznámení

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

Předmět VŘ

Datum