Bašnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

ROZPOČET OBCE BAŠNICE NA ROK 2018              
PŘÍJMY Návrh               
Daňové příjmy - třída 1 3293230,00              
Nedaňové příjmy - třída 2 215000,00              
1340 - poplatky za odpady   74500,00            
1341 - poplatky za psy   3000,00            
1361 - správní poplatky   500,00            
1012 - příjmy z pronájmu pozemků   51000,00            
3412 -sportovní zařízení v majetku obce   8000,00            
3612 -bytové hospodářství (nájmy)   27500,00            
3613 -nebytové hospodářství (nájmy)   18000,00            
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu   8000,00            
3725 - využívání a zneškodňování odpadu    22000,00            
6171 - činnost místní správy   1500,00            
6310 -  příjmy z finančních operací   1000,00            
Kapitálové příjmy - třída 3 50000,00              
fond obnovy kanalizace   50000,00            
Přijaté transfery - třída 4 60900,00              
4112 - KHK příspěvek na výkon samosprávy   60900            
PŘÍJMY CELKEM 3619130,00              
                 
VÝDAJE  Návrh               
VÝDAJE - běžné - třída 5 3419130,00              
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat a veter.péče   5000,00            
2219 - Ost.záležitosti pozemních komunikací   318000,00            
2310 - Pitná voda   5000,00            
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod   50000,00            
3111 - Mateřské školy   16000,00            
3121 - Gymnázia   2000,00            
3314 - Činnosti knihovnické   8000,00            
3319 - Ostatní záležitosti kultury (kronika)   5000,00            
3399 - Ostatní záležitosti kultury (kulturní výbor)   100000,00            
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce   55000,00            
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost   4000,00            
3421 - Využití volného času dětí a mládeže   5000,00            
3429 - Ostatní zájmová činnost   5000,00            
3525 - Hospice   10000,00            
3612 - Bytové hospodářství   150000,00            
3613 - Nebytové hospodářství   1022956,00            
3631 - Veřejné osvětlení   50000,00            
3632 - Pohřebnictví   10000,00            
3635 - Územní plánování   10000,00            
3639 - Komunální služby a územní rozvoj   10000,00            
3721- Sběr nebezpečných odpadů   5000,00            
3722 - Sběr a svoz komunálního odpadu   160000,00            
3723 - Sběr ostatního odpadu    40000,00            
3725 - Využívání a zneškodňování komunál.odpadu   35000,00            
3745 - Zeleň a péče o vzhled obcí   200000,00            
4350 - Domovy pro seniory   5000,00            
5272- Činnosti organizací na krizového řízení …   5000,00            
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek   2000,00            
5512 - Požární ochranna - dobrovolná část   90000,00            
6112 - Zastupitelstva obcí   375000,00            
6171 - Činnost místní správy   510000,00            
6310 - Výdaje z finančních operací   5000,00            
6320 - Pojištění    30000,00            
6330 - Fond obnovy kanalizace   50000,00            
6399 - Platby daní a poplatků SR   65000,00            
6402 - finanční vypořádání minulých let (z voleb)   1174,00            
VÝDAJE - kapitálové - třída 6 200000,00              
2321 - Čištění odpadních vod   50000            
3613 - Nebytové hospodářství   150000            
VÝDAJE CELKEM 3619130,00